Filozofie firmy

Za čím jdeme , Co tvoříme

Nemotivuje nás jednání, které je ekonomicky velmi výhodné, na úkor člověka jako takového, či samé podstaty životního prostředí v rozporu s dobrým mravem, a selským rozumem. Usilujeme o pěstování a rozvíjení mezilidských vztahů, které povedou k smysluplnému žívotu.

Také si myslíme,

Že tvorba hodnot už není založená jen na neustálém růstu, ale též a především na zlepšování prostředí kolem nás. V rušných životech nás lidí a na přeplněné planetě nakonec zůstane jen to, co je skutečně relevantní, trvalé, potěšující. Vytvářet hodnotu je ale možné jen s těmi správnými lidmi.

My víme,

Že není pokaždé zrovna jednoduché dostat se mimo zaběhnuté cesty myšlení. Taktéž není snadné lusknutím prstů opustit nefunkční situace nebo podnikatelské vzorce, které již nemají smysl, protože k nim člověk má také silnou emocionální vazbu a nerozhoduje se pouze racionálně. Nechtěným bývá vyústěním různých řešení skutečná krize, která rozvrátí jistoty a podnikatele nakonec ke změně dotlačí i proti jeho vůli.

Máme za to,

že jsme součástí něčeho, co ani v nejmenším nepochopíme, a to je jedna z nejúchvatnějších stránek všech našich životů. A pokud půjdeme k podstatě věci, je možné, že to někdy ke skutečné stabilitě, udržitelnosti a spokojenosti společně dovedeme. Neexistuje ekonomika, filozofie či politika, která by uvažovala v dostatečně dlouhém časovém období. Je třeba snažit se přenést za horizont příštích událostí či příštích sto let. Musíme po vzoru domorodců uvažovat v obdobích pěti, sedmi generací, protože naše dnešní činy ovlivní někoho za tisíc let. A to je ona hodnota firmy, kterou tvoříme.

Naše BUDOUCNOST a možná i VAŠE stockX a.s.