Tichý investor

Až dvojnásobný výnos z vašeho vkladu

Specifika tichého investora

  • Investované prostředky budou využity především pro konzervativní rozvoj firmy
  • Potenciál výnosu se zakládá na našich zkušenostech se ziskovým obchodováním
  • Předpokládáme také růst hodnoty po vstupu na pražskou burzu (cca v roce 2025)
  • Tichým investorem se u nás stanete na základě smlouvy o tiché společnosti
  • Od vkladu 1 milion Kč můžete spolurozhodovat také o směřování naší firmy
  • Zajímavá investiční příležitost pro fyzické i právnické osoby na území EU
  • Možnost investovat máte samozřejmě i v eurech (EUR) či v dolarech (USD)

Je nutné zmínit, že i když u nás využíváme vlastní finance a investují s námi i přátelé, ani přes všechnu snahu nemusíme vždy uspět. Mimochodem hrdě se hlásíme k tomu, že naše uhlíková stopa je minimální a důraz klademe i na rovná práva žen a mužů. Jsme vyvážení a funguje to!

Staňte se tichým investorem stockX

Níže nám stačí vyplnit nezávazný formulář. My se vám ozveme a všechno společně probereme.

Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Telefon*
Předběžná výše investice (v CZK)*

Máte dotaz či jiné přání? Dejte nám vědět

Máte-li otázky ohledně tichého společníka, jednoduše nás kontaktujte.
Že tato forma zhodnocení není pro vás? Podívejte se na naše ostatní služby.

Odpovědi na časté otázky

Jak funguje institut tzv. tichého investora, resp. tichého společníka?

Tichým společníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která se podílí na podnikání firmy, se kterou uzavřela smlouvu o tiché společnosti. V ní se pak společník zavazuje ke vkladu, jehož prostřednictvím se bude podílet po celou dobu na výsledcích podnikání společnosti. Ta se zase na oplátku zavazuje platit tichému společníkovu či tichým společníkům podíl na svém zisku.

Jaká se k této formě investice do společnosti váží práva a povinnosti?

Jedná se třeba o právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů firmy či o nárok na stejnopis účetní závěrky za dané účetní období. Tichý společník ovšem nemůže zasahovat do vedení podnikání (pokud to nebylo ve smlouvě sjednáno odlišně). Zároveň tichý společník neručí ani za dluhy dané společnosti. Kromě toho, že se podílí na zisku, se podílí ve stejném rozsahu i na případné ztrátě v ujednané výši. Případně ve výši určené vzhledem k výši vkladu.

Jak konkrétně funguje vznik a zánik tzv. tiché společnosti v praxi?

Jedná se o vztah mezi společností a třetí osobou, který vzniká na základě smlouvy. Ve vyspělých zemích patří tiché společenství k běžné formě účasti na podnikání jiných osob. Smlouva o tichém společenství musí vždy obsahovat výši a druh vkladu, lhůtu a způsob jejího předání, definovaný podíl tichého společníka na zisku firmy (a tedy i podíl na ztrátě) a také to, zda smlouvu uzavírají na dobu určitou či nikoli. Smlouva zaniká ve chvíli, kdy skončí doba, na kterou byla uzavřena.

Proč věřit investiční firmě stockX

4+ roky

působení na českém trhu, splacený zákl. kapitál 13 milionů Kč

11,5 % p.a.

dosavadní průměrné roční zhodnocení, a to i navzdory krizi

20+ let

bohatých zkušeností s obchodováním na světových trzích

34 milionů Kč

máme již ve správě od našich ctěných akcionářů

Zajímají vás podrobnosti o našem fungování a filosofii? Více na stránce O nás.