Co je „Zátimní list“?

již nějakou dobu naše společnost nabízí produkt Zátimní list, který je ojedinělý na Českém trhu. Co vlastně pojem „Zátimní list“ znamená a jak tento produkt funguje na českém trhu? 

Co je Zátimní list?

Zatímní list je jedním z cenných papírů, které může emitovat akciová společnost. Jde o listy, které upisovatel akcií obdrží od akciové společnosti bez zbytečného odkladu po jejím zápisu do obchodního rejstříku výměnou za písemné potvrzení o splacení vkladu nebo jeho části, k němuž došlo před tímto zápisem, to vše za předpokladu, že dosud nesplatil celý emisní kurs upsané akcie. Tento postup se opakuje  při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií. Zátimní listy mají také emisní podmínky, kde akciová společnost stanoví podmínky a pravidla pro úpis. Zátimní list se po uplynutí úpisu změní dle emisních podmínke na prioritní dividendovou akcii společnosti. 

Co musí Zátimní list obsahovat? Mohu list nebo akcii převést na jinou osobu?

Cenný papír obsahuje veškeré náležitosti vlastníka zátimního listu. Jedná se o osobní údaje, kontakt na držitele a číslo průkazu totožnosti. Následně se musí investor dostavit k osobnímu setkání, kde se formálně podepíše nákup Zátimních listů do pořadaové kroniky těchto listů. 

akcie jsou převoditelné, tzn. můžete prioritní dividendovou akcii darovat někomu blízkému. 

Kdo si může zátimní list zakoupit? 

Zátimní list si může zakoupit nejen fyzická osoba, je možné zátimní listy zakoupit i na právnickou osobu, minimální nákup zátimních listů je 1 ks v hodnotě 1000 Kč.  

Vztahují se na zátimní listy hlasovací práva? 

Hlasovací práva jsou stanoveny následovně, při držení 10 ks prioritních akcií je spojen 1 hlas. 

Jakou obdržíte odměnu? 

Majitelé prioritních dividendových akcií mají přednostní právo na výplatu dividend ve výši 70% ze zisku společnosti.