Společnost stockX a.s. vydává Zatímní listy

Vážení akcionáři,

společnost stockX a.s. vydává Zatímní listy v rámci  POSLEDNÍHO  zvýšení základního kapitálu společnosti stockX a.s. a to s možností upsání  nejvýše ( 500 ks ) slovy  pěti set kusů !!
Zatímní listy budou po skončení úpisu nahrazeny kmenovou akcií.

Doba upisování začíná 1.11.2023 a končí 30.10.2024.  K těmto Zatimním listům  připadají  práva a povinnosti spojené s nesplacenými akciemi.

Cena za jednu akcii je stanovena na 10 000,-Kč.

Budete-li mít zájem o úpis výše  uvedených akcií, napište nám na [email protected].

Děkujeme.