Finanční trhy, burza, vy, my a svět tak trochu kolem

Budoucnost  sama o sobě je nevyzpytatelná  tak nějak ze své podstaty. Někdo mi říkal, že si maluje s každým obchodem čáru u které si uvědomí,  co už bylo a co může nastat.  No a? Burze a její mechanice  lze porozumět  jako takové,  nelze porozumět  pohybům „částic“ které zrovna obchodujete a nic vám je platno,  obchodujete-li […]

Společnost stockX a.s. vydává Zatímní listy

Vážení akcionáři, společnost stockX a.s. vydává Zatímní listy v rámci  POSLEDNÍHO  zvýšení základního kapitálu společnosti stockX a.s. a to s možností upsání  nejvýše ( 500 ks ) slovy  pěti set kusů !! Zatímní listy budou po skončení úpisu nahrazeny kmenovou akcií. Doba upisování začíná 1.11.2023 a končí 30.10.2024.  K těmto Zatimním listům  připadají  práva a […]

J.W. a malý retailový investor

Dnes jsem po hříchu sám s „johnni  walkerem“ A ptám se johnniho jestli musíme ve firmě uspět, když tomu dáváme všechno…  A dostávám odpověd´: „…každý tomu dává všechno…“ Přemýšlím v tom smyslu, že naše nabídka přináší mnohé výhody, možnosti, či nový potenciál i tam, kde byste ho nemuseli čekat, a na první dobrou nemusí být vidět, […]

AI a Johnnie Walker

Znáte to, v životě máte dva, tři jakoby přátele, a když už si najdete čas, místo a sejdete se, může se debata trochu rozvinout a něco přinést, no a když k tomu pijete láhev Johnniho nebo Jimiho, tak to něco můžete i pojmenovat, a povětšinou se začíná prací, prací toho druhého: „Tak co finanční trhy? Už vám […]

Pozvánka na valnou hromadu 24.5.2023

benjamin child GWe0dlVD9e0 unsplash

Valná hromada se konná dne 24.5.2023 ve 14:00 na adrese Peroutkova 531/81, 158 00 Praha 5 Program valné hromady: Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2022. Schválení prodeje části kmenových akcií společnosti. Rozhodnutí o vydání Zatimních listů (100 tis/ks). Navýšení odvodu ze zisku společnosti o 2% do Rezervního fondu na 7% a zanésení do stanov. […]

Náš cíl

vince fleming PhwLrQ40XG0 unsplash

Budeme  nadále  dodávat kvalitní spektrum produktů.  Od  pasivních pro konzervativce,  až po řekněme uvolněnější-tedy rizikové,  kde si přijde na své aktivnější  klientela. Umíme připravit technicky náročnější řešení specifických produktů s možnou vysokou přidanou hodnotou, pro investora s kapitálem od 1 mil. Děláme vše pro to, aby naši zákazníci spojovali produkty a služby společnosti stockx  s vysokou spolehlivostí a […]

Zpráva o hospodaření společnosti stockX a.s. za rok 2022

hospodareni 2022

Dobrý den, Vážení klienti a akcionáři, Za rok 2021 jsme hospodařili se ztrátou 1 194 856 Kč. Za rok 2022 jsme ztrátu zvýšili a to na 1 661 351,27 Kč. Nyní si to prosím, rozeberme: ze samotného obchodování máme stabilně zisk, ztrátu počítáme na straně závazků a běžného provozu. Tzn. že v součtu výnos z finančních trhů […]

Konání řádné valné hromady společnosti stockx, a.s. ke dni 9.11.2022 ve 14:00

1648477270andrew dunstan qdUDnCjo7e0 unsplash 1

Vážení akcionáři, správní rada svolává řádnou valnou hromadu společnosti stockX a.s. se sídlem Čs. armády 371/11, Bubeneč, 160 00  Praha 6 s tímto programem: jmenování nového člena správní rady Lukáše Kruntoráda, změna způsobu jednání společnosti. Valná hromada se bude konat dne 9.11.2022 ve 14 hod. na adrese Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, […]