Konání řádné valné hromady společnosti stockx, a.s. ke dni 13.4.2022 ve 14:00

Vážení akcionáři,

správní rada svolává řádnou valnou hromadu společnosti stockX a.s. se sídlem Čs. armády 371/11, Bubeneč, 160 00  Praha 6 s tímto programem:

odvolání člena správní rady Pavlína Kavkové  a jmenování nového člena správní rady Markéty Schwarz.

Valná hromada se bude konat dne 13.4.2022 ve 14 hod. na adrese Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 16.patro.