Pozvánka na valnou hromadu 24.5.2023

Valná hromada se konná dne 24.5.2023 ve 14:00 na adrese Peroutkova 531/81, 158 00 Praha 5

Program valné hromady:

  • Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2022.
  • Schválení prodeje části kmenových akcií společnosti.
  • Rozhodnutí o vydání Zatimních listů (100 tis/ks).
  • Navýšení odvodu ze zisku společnosti o 2% do Rezervního fondu na 7% a zanésení do stanov.
  • Projednání změn v Dozorčí radě.
  • Dotazy z řad akcionářů.
  • Závěr valné hromady