Zpráva o hospodaření společnosti stockX a.s. za rok 2022

Dobrý den, Vážení klienti a akcionáři,

Za rok 2021 jsme hospodařili se ztrátou 1 194 856 Kč. Za rok 2022 jsme ztrátu zvýšili a to na 1 661 351,27 Kč.

Nyní si to prosím, rozeberme: ze samotného obchodování máme stabilně zisk, ztrátu počítáme na straně závazků a běžného provozu.

Tzn. že v součtu výnos z finančních trhů nepokryl veškeré náklady.  Zisk nám pokrývá výnosy, ke kterým jsme se zavázali, taktéž nám pokryje vaše občasné výběry a dále odvody do rezervního fondu.

Nicméně celkový sumář, máme již druhým rokem v mínusu. Řešením pro toto období 2023, bude navrhnout na valné hromadě prodej části společnosti stockX a.s., abychom dosáhli na správu většího budgetu a zároveň neztratili kontrolu ve firmě.

Tímto krokem i při stejných nákladech zvýšíme ziskovost pro následující roky, kde se konečně dostaneme plně do zelených čísel, které budou poté odrazovým můstkem pro vstup na burzu a zároveň důsledně dopadnou na zhodnocení vašich investic!

Děkujeme a jsme k vám s pozdravem,
Tým StockX. a.s.

AI a Johnnie Walker

Znáte to, v životě máte dva, tři jakoby přátele, a když už si najdete čas, místo a sejdete se, může se debata trochu rozvinout a něco

Číst více »

Náš cíl

Budeme  nadále  dodávat kvalitní spektrum produktů.  Od  pasivních pro konzervativce,  až po řekněme uvolněnější-tedy rizikové,  kde si přijde na své aktivnější  klientela. Umíme připravit technicky

Číst více »