Konání řádné valné hromady společnosti stockx, a.s.

Dobrý den Vážení investoři, 

rádi bychom vás touto formou informovali o konání řádné valné hromady společnosti Stockx  a.s., se sídlem Čs. armády 371/11, 160 00, Praha 6 – Bubeneč a jejím programu. Valná hromada se bude konat dne 20.1.2022 ve 13 hod. na adrese Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 16.patro. Na programu bude schválení výsledku hospodaření společnosti za rok 2020 akcionářům.